Oferuję usługi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań dotyczących:
  • Zarządzania ryzykiem bankowym, w tym szczególnie ryzykiem kredytowym i w zakresie procedur udzielania kredytów.
  • Tworzenia procedur zarządzania różnymi rodzajami ryzyka.
  • Wdrażania metod zarządzania bankami spółdzielczymi.
  • Konsultacji w zakresie wdrażania nowych metod zarządzania ryzykiem, w tym ich dostosowania do potrzeb banków z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
  • Szkoleń w szerokim zakresie kierowania bankiem i zarządzania ryzykiem.
  • Konsultowania procesu kredytowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji proekologicznych.
  • Udzielania pomocy przy wdrażaniu nowych pomysłów gospodarczych.
doradztwo@zoltkowski.pl

tel. (+48) 600 977 079