Od czerwca 2020 r. wracam do samodzielnej działalności gospodarczej, po pracy w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, gdzie w latach 2015-2020 byłem członkiem Rady Nadzorczej, a później wiceprezesem Zarządu. Wcześniej, od 2006r., prowadziłem działalności doradczą i szkoleniową specjalizując się w zarządzaniu ryzykiem bankowym, ale także w zarządzaniu bankiem. Współpracowałem wtedy z kilkoma bankami komercyjnymi i kilkudziesięcioma bankami spółdzielczymi.

W latach 1993-1998 oraz 2002-2005 r. byłem Wiceprezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami i pasywami, ryzyko kredytowe, windykację, obszar inwestycji ekologicznych, wdrażanie systemów informatycznych.

W latach 1999-2002 r. pracowałem w Banku Handlowym w Warszawie SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W latach 2001-2002 równolegle byłem Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA w Poznaniu, zależnego od Banku Handlowego. Wcześniej byłem pracownikiem Narodowego Banku Polskiego w Departamencie Polityki Pieniężnej, na stanowisku Doradcy Prezesa.

Jestem autorem książek: Zarządzanie biznesem banku spółdzielczego w praktyce (2020 r.), Zarządzanie ryzykiem w małym banku (2017 r.), Bank lokalny (2011 r.), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce (2007 r.). Opublikowałem kilkadziesiąt artykułów na tematy bankowe i gospodarcze.
doradztwo@zoltkowski.pl

tel. (+48) 600 977 079