Oferuję usługi w zakresie wdrażania nowych rozwi±zań dotycz±cych:
  • Zarz±dzania ryzykiem bankowym, w tym szczególnie ryzykiem kredytowym i w zakresie procedur udzielania kredytów.
  • Tworzenia procedur zarz±dzania różnymi rodzajami ryzyka.
  • Wdrażania metod zarz±dzania bankami spółdzielczymi.
  • Konsultacji w zakresie wdrażania nowych metod zarz±dzania ryzykiem, w tym ich dostosowania do potrzeb banków z uwzględnieniem zasady proporcjonalno¶ci.
  • Szkoleń w szerokim zakresie kierowania bankiem i zarz±dzania ryzykiem.
  • Konsultowania procesu kredytowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji proekologicznych.
  • Udzielania pomocy przy wdrażaniu nowych pomysłów gospodarczych.
doradztwo@zoltkowski.pl

tel. (+48) 600 977 079